Психологічна служба


Пcихологічна служба Ліцею №5 ММР ЗО плідно працює над темою використання здоров’язберігаючих технологій в освітньому процесі .

Сучасний культурний простір диктує свої вимоги до розвитку особистості. Зміна структури суспільства, зміна пріоритетів в системі цінностей – модернізували потреби, як окремої особи так і суспільства в цілому.

Освіта переживає кардинальні зміни. Процес навчання вимагає від учня напруги усіх психічних функцій, володіння методами і способами засвоєння інформації, управління своїми особистими проявами, засвоєння певних морально- естетичних норм.

Місце дитини в суспільстві можна визначити як епіцентр, де сходяться координати громадських норм, вікових змін організму, педагогічних вимог школи, інформаційного тиску, власних емоцій та інтересів, рівня психологічного засвоєння і реагування.

Головні завдання психологічної служби - удосконалення освітнього процесу, усебічний розвиток мотивів поведінки й діяльності, а також здібностей дітей з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей, створення умов для самовиховання і саморозвитку кожного учня.

Пріоритетним напрямом психологічного забезпечення навчально-виховного процесу в Ліцеї №5 на 2020-2021 навчальний рік є:

1.Адаптація учнів 10-х класів і новоприбулих.

2. Розробка і впровадження єдиного системного підходу до психодіагностики дітей різних вікових груп;

3. Профілактика девіантної поведінки серед учнів;

4. Виявлення обдарованих дітей і їх підтримка;

5. Консультації для учнів, учителів і батьків;

6. Психолого-педагогічний супровід учасників освітнього процесу.

З 2.09.20 -5.09.20 у ліцеї №5 ММРЗО пройшов 1-й тренінг "Хвилина слави" для учнів 10-В,10-Б та 10-А класів.

Спілкування між людьми — надзвичайно цікавий та складний процес.

За допомогою гри ми формували модель життєвої ситуації, під час якої людина набуває певного досвіду. Безумовним позитивним моментом таких тренінгів є можливість отримати оцінку своєї поведінки з боку інших, порівняти себе з оточуючими та скорегувати своє спілкування в майбутніх реальних ситуаціях і головне – знизити емоційну напругу та заявити про себе.

Тренінги, які ми пропонуємо для учнів 10-х класів, сприяють опануванню його учасниками прийомів ефективного спілкування завдяки використанню ігрових компонентів та техніки активного слухання.

Приємна бесіда зближує учнів та спонукає їх до наступної зустрічі.